• Thực hiện nhiệm vụ Bộ giao về điều tra thống kê thông tin các dự án thủy lợi xây dựng trong 15 năm qua nhằm xây dựng suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi phục vụ công tác quản lý đầu tư, Cục Quản lý xây dựng công trình đề nghị đơn vị báo cáo các thông số cơ bản về dự án do đơn vị là chủ đầu tư hoặc quản lý dự án
 

 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 
 

 Liên kết website

 
 

 THÔNG BÁO

 
 

 VIDEO HOẠT ĐỘNG

 
 

 TẢI VỀ