Tên nhà thầu

Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam- CTCP

Loại nhà thầu

Nhà thầu tư vấn

Lĩnh vực

Xây dựng công trình

Địa chỉ liên hệ

95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại

(04) 3852-6285

Fax

(04) 3563-2169

Email

datphuong@vnn.vn

Điểm XH

678

Đính kèm

Đã tạo vào thời điểm 09/05/2014 11:04 SA bởi Trương mục Hệ thống
Được sửa lúc 13/05/2014 6:54 CH bởi Trương mục Hệ thống
 

 Liên kết website