Tên nhà thầu

Công ty TNHH tư vấn kiến trúc Miền Trung

Loại nhà thầu

Nhà thầu tư vấn

Lĩnh vực

Xây dựng công trình

Địa chỉ liên hệ

73 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại

(0511)3872841

Fax

(0511)3872841

Email

contact@tedi.com.vn

Điểm XH

45

Đính kèm

Đã tạo vào thời điểm 09/05/2014 11:07 SA bởi Trương mục Hệ thống
Được sửa lúc 13/05/2014 6:56 CH bởi Trương mục Hệ thống
 

 Liên kết website