Đính kèm
  
  
  
Tên chủ đầu tư
  
  
  
  
  
7011374
- Ban QLĐT&XDTL 1; - Sở NN&PTNT Điện Biên
Số 1162 ngày 24/4/20092009 - 2014
499.325
Dự án TPCP
  
- Ban QLĐT&XDTL 4; - Ban QLDA huyện Hương Khê
Số 385 ngày 10/02/20102009 - 2014
432.199
Dự án TPCP
  

​ - Ban QL ĐT & XDTL 9
 - Ban QL DA DT&XD ngành  NN & PTNT Tây Ninh
 - Ban QLDA ngành NN & PTNT Bình Dương
 - Ban QL ngành NN & PTNT Bình Phước
 - Ban QLDA Nông nghiệp Long An
 - Ban QL ĐT XD Công trình huyện Củ Chi
 - Công ty TNHH MTV QLKTDV Thuỷ lợi T.p HCM
 - Công  ty TNHH MTV Thuỷ lợi Phước Hoà - Dầu Tiếng

- Số 2851/QĐ-BNN-XD ngày 17/9/2008; - Số 3415/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/20102009 - 2014
6.571.809
Dự án ODA
  
7109756

​Trường Cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Việt Xô

Số 3134/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/20092011-2015
53.268
Dự án ngân sách tập trung
  
7185939

​Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Quảng Ninh

Số 3150/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2002011 - 2014
22.611
Dự án ngân sách tập trung
  

​Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1; UBND thành phố Sơn La

1387/QĐ-BNN-XD ngày 14/5/2009 2011 - 2014
395,36
Dự án TPCP
  

​Ban 2

2004-2010
102.973
Dự án ODA
  
2010
313
Dự án TPCP
 

 Liên kết website