Tên dự án

Hồ Nậm Ngam - Pú Nhi

Mã dự án

7011374

Tên chủ đầu tư

- Ban QLĐT&XDTL 1; - Sở NN&PTNT Điện Biên

Địa điểm xây dựng

Điện Biên

Quyết định phê duyệt

Số 1162 ngày 24/4/2009

Thời gian KC-HT

2009 - 2014

Tổng mức đầu tư

499.325

Mục tiêu đầu tư

​-  Cấp nước tưới 1200 ha lúa, màu và cây ăn quả;
- Cấp nước sinh hoạt: 4500 nhân khẩu;
- Kết hợp nuôi trồng thủy sản, cải tạo môi trường, tạo cảnh quan du lịch;

Thông số chính công trình

​1.Hồ chứa: Wt.bộ: 5,94x106 m3; Wh.ích: 5,38x106 m3; Flv: 15 km2;
- MNDBT: +1.140,66m; MNGC : +1.141,92m; MNC: +1.126,40m


2. Đập chinh: Đập đất nhiều khối, tiêu nước thân đập bằng ống khói cát và đống đá thoát nước hạ lưu.
- L= 301,6 m; Hmax: 29 m; đđ= +1.443,5 m; tường= +1.144,3 m;
- Gia cố mái thượng lưu: BTCT


3. Tràn xả lũ: Vị trí  vai trái đập, Tràn BTCT, tiêu năng đáy;
- Btràn= (2x6) m; ngưỡng= +1.129,32 m; Hmax= 4,59 m;
- Q(1%) : 146,62 m3/s;


4. Cống dưới đập bờ phải: kết cấu ống thép D 800mm, ngoài bọc BTCT, chảy có áp. Van côn, van chặn ở HL, cửa van thép phía TL.
- Qtk= 0,94 m3/s;


5. Hệ thống kênh :- Đường ống thép sau cống lấy nước: 870 dài 1.143m, 800mm dài 112,66m.
- Kênh chính Hữu: chiều dài 3,306 km, độ dốc i= 1x10-3, mặt cắt BxH= 0,50x0,60m, kết cấu BT M150.
- Kênh chính Tả: chiều dài 5,754 km, độ dốc i= 1x10-3, kênh hộp BTCT M200, mặt cắt BxH= 1,20x(1,25÷1,40)m.
- Kênh chính Tả sau đập dâng: L= 19,102 km, mặt cắt BxH= (1,10x1,15)m ÷ (0,80x0,80)m.

Tình hình thực hiện

​1. Ban 1 làm chủ đầu tư các hạng mục đầu mối, và kênh chính từ K0 ÷ K1+ 532m: đã hoàn thành khối lượng công việc.
2. Sở NN&PTNT Điện Biên làm chủ đầu tư bồi thường GPMB; xây lắp hệ thống kênh; đường hoàn trả lòng hồ: đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc, chỉ còn 04 gói thầu thực hiện được 60%.

Loại dự án

Dự án TPCP

Đính kèm

Đã tạo vào thời điểm 13/05/2014 12:27 CH bởi Trương mục Hệ thống
Được sửa lúc 03/06/2014 5:40 CH bởi xdcb
 

 Liên kết website