Tên dự án

Hồ chứa Bản Mòng, xã Hủa Na, TP. Sơn La

Mã dự án

 

Tên chủ đầu tư

​Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1; UBND thành phố Sơn La

Địa điểm xây dựng

Xã Hủa Na, TP. Sơn La

Quyết định phê duyệt

1387/QĐ-BNN-XD ngày 14/5/2009

Thời gian KC-HT

2011 - 2014

Tổng mức đầu tư

395,36

Mục tiêu đầu tư

- Phòng lũ quét, cắt giảm lũ cho TP Sơn La với P5%.
- Tạo nguồn cấp nước CN và SH Q = 27.500
m3/ngày đêm;
- Tưới tự chảy cho 263 ha đất NN ven suối Nậm La.
- Kết hợp du lịch, cải thiện môi trường sinh thái


 

Thông số chính công trình

1.Hồ chứa: Wt.bộ: 10,4x106 m3; Wh.ích: 8,05x106 m3; Flv: 161 km2;
- MNDBT: +662m; MNLNKT0,2%: + 667,38m; MNLNTK1% : +666,26m; MNTL: + 655,3 m; MNC: +649,5m.
- Công trình đầu mối cấp III, hệ thống kênh cấp IV.
2. Đập chính:- Đập bê tông trọng lực, trong thân đập có bố trí hầm thoát nước; L= 142 m;  Hmax: 46 m; Ñđđ: + 670 m;
3. Tràn xả mặt: Vị trí  tại lòng sông , Tràn BTCT , tiêu năng mặt + mũi phun, cửa cung đóng mở bằng xi lanh thủy lực.
- Q1%= 302 m3/s; Btràn= 3x(6x8)m; Ñngưỡng: + 662 m; Hmax= 4,26 m;
4. Cống xả sâu: Dài 9m, Q tk: 182 m3/s,  ngưỡng: + 653 m, kích thước: 2 cửa (3x3) m; Cửa cung, đóng mở bằng xi lanh thủy lực.
5. Cống lấy nước dưới đập: Bố trí vai trái đập. Chảy có áp. Van côn, van chặn ở HL, cửa van phẳng phía TL.
- BxH= (1,5x1,5) m; Qtk= 1,65 m3/s.
6. Cống xả cát: Bô trí  ở vai trái đập, BxH= (1,5x1,5)m

Tình hình thực hiện

1. Ban 1 làm chủ đầu tư:
- Đã đổ xong bê tông phản áp, khoan phụt xử lý nền đoạn 2,3,6, đang đổ bê tông đại trà (đoạn 2,3,6).
 - Thi công đổ bê tông thân đập đoạn 3 đến CT +641; Thi công bê tông thân đập đoạn 4 đến CT+ 636;  thi công BT đoạn 5 đến CT +627,  đảm bảo  vượt lũ chống lũ an toàn,  Thi công đổ bê tông thân đập đoạn 3
-Thi công bê tông vai trái hố xói đến CT +638, vai trái đến CT 627 ; đổ bê tông thân đập  đoạn 6 đến CT +641 ;  đoạn 7 đổ BT xong bản đáy và một phần đến CT +641; khoan phụt xử lý nền đoạn 9; khoan néo hố xói hạ lưu vai phải đập
2. UBND thành phố Sơn La làm chủ đầu tư (GPMB, di dân, TĐC với kinh phí 92,363 tỷ đồng). UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tăng thành 310,524 tỷ đồng.
-Bồi thường GPMB: Đã phê duyệt phương án tổng thể với tổng diện tích thu hồi: 173,3 ha của 463 hộ bị ảnh hưởng.
- Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng các điểm TĐC: Điểm TĐC Ten Co Pít: Đã hoàn thành hệ thống đường GT, san nền 47/47 nền nhà, đã bố trí cho 32 hộ dân đã chuyển lên sinh sống; các điểm TĐC khác: Đang triển khai lập các dự án thành phần hạ tầng kỹ thuật của các điểm tái định cư.
- Công tác di chuyển dân: hoàn thành di chuyển 35 hộ dân, trong đó 32 hộ bản Nẹ Tở đến điểm TĐC Ten Co Pít và 03 hộ thuộc bản Lun lên điểm TĐC Ten Đôn.

Loại dự án

Dự án TPCP

Đính kèm

Đã tạo vào thời điểm 18/09/2014 1:30 SA bởi xdcb
Được sửa lúc 25/09/2014 9:46 SA bởi xdcb
 

 Liên kết website