Tên dự án

Các trạm bơm thuộc HTTL Gia Thuận, Bắc Ninh

Mã dự án

 

Tên chủ đầu tư

​Ban 2

Địa điểm xây dựng

Gia Thuận, Bắc Ninh

Quyết định phê duyệt

 

Thời gian KC-HT

2004-2010

Tổng mức đầu tư

102.973

Mục tiêu đầu tư

​- Tưới 11.076ha các tỉnh Bắc Ninh, Hưng yên và Hà Nội
- Giữ gìn môi trường

Thông số chính công trình

Trạm Bơm Như Quỳnh:

- Ftưới = 11 076 ha; Q = 10 m3/s;
- MN bể hút max = 3,5 m; MN bể hút min = 0,4 m;
- MN bể xả max = 5,78 m; MN bể hút min = 4,5 m;
- Số tổ máy: 04 tổ

Tình hình thực hiện

- Đầu mối cơ bản hoàn thành 2007. Khi bơm nước phục vụ sản xuất, một phần do nhiều rác, kênh dẫn bị thu hẹp, mực nước thấp so với thiết kế nên máy bơm hoạt động không ổn định.

- Nhà quản lý và chỉnh trang khuôn viên khu đầu mối trạm bơm đã cơ bản hoàn thành, đã bàn giao trong tháng 7/2013.
- Đã hoàn thành sửa chữa tổ máy số 3, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 7/2013.
- Gói thầu số 15 Hoàn thành toàn bộ gói thầu cả phần bổ sung, hiện đang chuẩn bị bàn giao phần bổ sung và toàn bộ dự án

Loại dự án

Dự án ODA

Đính kèm

Đã tạo vào thời điểm 25/09/2014 9:39 SA bởi xdcb
Được sửa lúc 25/09/2014 9:45 SA bởi xdcb
 

 Liên kết website