Tên dự án

Trạm Bơm Ngoại độ 2, Ứng Hòa, Hà Nội

Mã dự án

 

Tên chủ đầu tư

 

Địa điểm xây dựng

Ứng Hòa, Hà Nội

Quyết định phê duyệt

 

Thời gian KC-HT

2010

Tổng mức đầu tư

313

Mục tiêu đầu tư

- Cùng TB Ngoại Độ 1 tiêu ra sông Đáy và một số TB tiêu ra sông NHuệ, diện tích 9.220ha

- Kết hợp tiêu tự chảy cuối mùa và tiêu nước đệm ra sông Đáy và sông Nhuệ

Thông số chính công trình

- Đầu mối trạm bơm cấp 3, cống qua đê cấp 2 (Mô hình mưa: mưa 3 ngày, tiêu 5 ngày; P=10%; hệ số tiêu 7,34l/s/ha)

- 05 Máy bơm hướng trục, trục đứng; Q một máy=22.000m3/h;
- Xử lý nền bằng cọc BTCT (30x30)
- Ñsàn động cơ = +6.0; Ñsàn bơm = +0.89; Ñđáy buồng hút = -4.0
- Cống qua đê 4 cửa (3,3x4,5)m, Q=60m3/h, H30, X80, Van phẳng đóng mở nằng vít điện
- Kênh dẫn bể hút L=60,4 m; B=8-13,5m; kênh xả ngoài bãi L=2444m
- Nhà quản lý 3 tầng, S=370m2
- Nạo vét 4 kênh tiêu nội đồng. Xây 11 cầu trên kênh chính

Tình hình thực hiện

​​- Các gói nạo vét kênh, cầu qua kênh hoàn thành và đã phục vụ sản xuất.

- Cống qua đê đã thi công xong từ 30/7/2013;
- Nhà trạm cơ bản hoàn thành.
- Máy bơm đã lắp đặt hoàn chỉnh, đã chạy thử theo quy trình.
- Các hạng mục bổ sung đã phê duyệt, hiện đang triển khai thi công cơ bản hoàn thành.
Đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao công trình.

Loại dự án

Dự án TPCP

Đính kèm

Đã tạo vào thời điểm 25/09/2014 9:49 SA bởi xdcb
Được sửa lúc 25/09/2014 9:49 SA bởi xdcb
 

 Liên kết website