DỰ ÁN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG

 
  
  
  
  
  
Xây dựng Trường Cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Việt Xô7109756Số 3134/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/20092011-2015
53.268
Xây dựng khu cách ly kiểm dịch động vật Móng Cái7185939Số 3150/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2002011 - 2014
22.611
 

 Liên kết website