DỰ ÁN ODA

 
  
  
  
  
  
Dự án Thủy lợi Phước Hòa- Số 2851/QĐ-BNN-XD ngày 17/9/2008; - Số 3415/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/20102009 - 2014
6.571.809
Các trạm bơm thuộc HTTL Gia Thuận, Bắc Ninh2004-2010
102.973
 

 Liên kết website