DỰ ÁN TPCP

 
  
  
  
  
  
Hồ Nậm Ngam - Pú Nhi7011374Số 1162 ngày 24/4/20092009 - 2014
499.325
Hệ thống thủy lợi Đá HànSố 385 ngày 10/02/20102009 - 2014
432.199
Hồ chứa Bản Mòng, xã Hủa Na, TP. Sơn La1387/QĐ-BNN-XD ngày 14/5/2009 2011 - 2014
395,36
Trạm Bơm Ngoại độ 2, Ứng Hòa, Hà Nội2010
313
 

 Liên kết website