Tiêu chuẩn kỹ thuật TCKT 03:2015 Hướng dẫn xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước
 
Theo chủ trương của Bộ NN&PTNT, các hồ chứa lớn (đang hoàn thành xây dựng) đều phải lập bản đồ ngập lụt hạ du, đặc biệt trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập.
 
Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều đơn vị tư vấn rất lúng túng trong việc xây dựng bản đồ.
 
Bộ NN&PTNT vừa ban hành hướng dẫn dưới dạng tiêu chuẩn kỹ thuật kèm theo Quyết định số 3587/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/9/2015.
 
Xin giới thiệu với bạn đọc.
 
 
 
 
Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Hưng - Cục Quản lý XDCT, Bộ NN&PTNT
Các tin khác
 

 Liên kết website