DỰ ÁN XÂY DỰNG

 
  
  
  
  
  
  
Hồ Nậm Ngam - Pú Nhi7011374Số 1162 ngày 24/4/20092009 - 2014
499.325
Dự án TPCP
Hệ thống thủy lợi Đá HànSố 385 ngày 10/02/20102009 - 2014
432.199
Dự án TPCP
Dự án Thủy lợi Phước Hòa- Số 2851/QĐ-BNN-XD ngày 17/9/2008; - Số 3415/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/20102009 - 2014
6.571.809
Dự án ODA
Xây dựng Trường Cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Việt Xô7109756Số 3134/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/20092011-2015
53.268
Dự án ngân sách tập trung
Xây dựng khu cách ly kiểm dịch động vật Móng Cái7185939Số 3150/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2002011 - 2014
22.611
Dự án ngân sách tập trung
Hồ chứa Bản Mòng, xã Hủa Na, TP. Sơn La1387/QĐ-BNN-XD ngày 14/5/2009 2011 - 2014
395,36
Dự án TPCP
Các trạm bơm thuộc HTTL Gia Thuận, Bắc Ninh2004-2010
102.973
Dự án ODA
Trạm Bơm Ngoại độ 2, Ứng Hòa, Hà Nội2010
313
Dự án TPCP
 

 Liên kết website