VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 
  
  
  
Trích yếu
4764/CT-BNN-XD09/06/2017Đấu thầu

​Về việc tăng cường quản lý và chấn chỉnh một số nội dung trong hoạt động đấu thầu; trách nhiệm trong quản lý dự án ODA và các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

648/XD-TC31/05/2017Dự toán, chế độ

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn NSNN năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý​.

1972 /QĐ-BNN-XD 22/05/2017Đầu tư xây dựng

Về việc ban hành quy chế thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý​

42/2017/NĐ-CP05/04/2017Đầu tư xây dựng

​Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng​

05/2017/TT-BXD05/04/2017Xây dựng - quy hoạch kiến trúc

ng dn c đnh, qun lý chi phí quy hoch y dựng và quy hoch đô thị​

1014/QĐ-BNN-XD28/03/2017Dự toán, chế độ

​Phê duyệt Kế hoạch triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng giai đoạn 2017 - 2020 đối với các dự án, dự toán mua sắm sử dụng vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

267/XD-KH17/03/2017Dự toán, chế độ

V/v cung cấp thông tín các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA​ 

235/BNN-XD09/01/2017Đấu thầu

V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016.​

23/XD-CĐ09/01/2017Đấu thầu

V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2016.

8621/TB-BNN-VP11/10/2016Đầu tư xây dựng

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị giao ban công tác đầu tư xây dựng các dự án do Bộ quản lý ngày 22 tháng 9 năm 2016

7889/TB-BNN-VP19/09/2016Đầu tư xây dựng

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp về công tác quản lý đầu tư xây dựng của Bộ​

6023/CT-BNN-XD15/07/2016Đầu tư xây dựng

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016​.

1402/QĐ-TTg13/07/2016Đấu thầu

​Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025.

16/2016/TT-BXD30/06/2016Đầu tư xây dựng
Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2016.​
984/XD-KH28/06/2016Đầu tư xây dựng

V/v xây dựng kế hoạch đầu tư từ nguồn ngân sách năm 2017.

3029/CT-BNN-XD15/04/2016Dự toán, chế độ

​Về việc tăng cường công tác quản lý Tư vấn trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

24a/2016/NĐ-CP05/04/2016Đầu tư xây dựng

​Về quản lý vật liệu xây dựng.

10/2016/TT-BXD15/03/2016Xây dựng - quy hoạch kiến trúc

​Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.​

04/2016-TT-BXD10/03/2016Đầu tư xây dựng

​Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

07/2016/TT-BXD10/03/2016Đầu tư xây dựng

​Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.​

06/2016/TT-BXD10/03/2016Đầu tư xây dựng

​Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.​

08/2016/TT-BXD10/03/2016Đầu tư xây dựng

​Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.​

09/2016/TT-BXD10/03/2016Đầu tư xây dựng

​Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.​

03/2016-TTr-BXD10/03/2016Đầu tư xây dựng

​Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.​

02/2016/TT-BKHĐT01/03/2016Đầu tư xây dựng

Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư​.

35/2016/TT-BTC26/02/2016Dự toán, chế độ

Hướng dẫn việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung​.

10664/BNN-XD30/12/2015Đấu thầu

​Báo cáo tình hình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu năm 2015.​

2329/XD-CĐ30/12/2015Đấu thầu

V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015.​

23/2015/TT-BKHĐT21/12/2015Đấu thầu

Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

19/2015/TT-BKHĐT27/11/2015Đấu thầu

​Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

1 - 30Tiếp theo
 

 Liên kết website