TIN TỨC, SỰ KIỆN

 
  • Việc kiên cố hóa kênh mương đã mang lại hiệu quả thiết thực cho sản xuất nông nghiệp và đóng góp tích cực cho việc xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, do điều kiện hạn chế về giải pháp kỹ thuật, công nghệ và nguồn vốn, nên hiện nay nhiều hệ thống kênh mương công trình thuỷ lợi vẫn trong tình trạng hư hỏng; việc kiên cố hoá kênh mương cũng còn nhiều bất cập, công trình sau khi cứng hoá đưa vào sử dụng nhanh bị xuống cấp. Bài báo đã nghiên cứu, phân tích cơ sở khoa học và thực tiễn một số giải pháp kỹ thuật đã được áp dụng thời gian qua để kiên cố hóa kênh mương; từ đó đề xuất giải pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp với từng công trình, tiết kiệm nguồn vốn đầu tư và bền vững.
  • Triển khai nghiên cứu ứng dụng giải pháp công nghệ sinh học cho kết cấu công trình bảo vệ mái dốc kè bờ sông và đường giao thông khu vực miền núi phía bắc.
 

 Liên kết website