Giới thiệu lãnh đạo Cục 

Nguyễn Hải Thanh

Cục trưởng

 

Tel CQ:   
E-mail:  nguyenhaithanh.xd@mard.gov.vn

 

 

 

 

Vũ Viết Hưng​

Phó Cục trưởng

 

Tel CQ:    
E-mail:  

 

 

 

 

Dương Tiến Chung​

Phó Cục trưởng

 

Tel CQ:    
E-mail: duongtienchung.xd@mard.gov.vn

   

 

 

Nguyễn Hoài Nam

Phó Cục trưởng

 

Tel CQ:     (024) 3 7711440
E-mail: nam@vncold.vn

            

 

 

 


 

​​
 

 Liên kết website