Giới thiệu lãnh đạo Cục 

Trần Tố Nghị​

Quyền Cục trưởng

 

Sinh ngày:
Tel CQ:    (04) 3 7711269
E-mail:  trantonghi.xd@mard.gov.vn

 

 

 

 

Vũ Viết Hưng​

Phó Cục trưởng

 

Sinh ngày:
Tel CQ:    
E-mail:  

 

 

 

 

Dương Tiến Chung​

Phó Cục trưởng

 

Ngày sinh:
Tel CQ:    
E-mail: duongtienchung.xd@mard.gov.vn

   

 

 

Nguyễn Song Lâm

Phó Cục trưởng

 

Sinh ngày: 
Tel CQ:     (024) 3 7711440
E-mail: lamns.xd@mard.gov.vn   

            

 

 

 


 

 Liên kết website