Điều chỉnh phân công lãnh đạo Cục

​Thông báo số 1410/TB-XD-VP ngày 10/10/2014 về việc phân công công tác Lãnh đạo Cục quản lý xây dựng công trình. Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục quản lý xây dựng công trình, Lãnh đạo Cục đã thống nhất điều chỉnh phân công công tác các đồng chí lãnh đạo, cụ thể như sau:

1410 TB-XD-VP     10 10 14   dieu chinh phan cong lanh dao cuc.pdfTải toàn văn thông báo 1410 TB-XD-VP 10/10/2014 điều chỉnh phân công lãnh đạo Cục.

 
 

 Liên kết website