Quyết định số 4516/QĐ-BNN-TCCB về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo

​Quyết định số 4516/QĐ-BNN-TCCB về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Viết Hưng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình...

4516 ngay 21.10.14  bo  nhiem Hung.pdfTải toàn văn QĐ số 4516/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/10/2014 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Viết Hưng.

 
 

 Liên kết website