Thông báo số 1606/TB-XD-VP ngày 07/11/2014 điều chỉnh phân công tác Lãnh đạo Cục

Thông báo số 1606/TB-XD-VP ngày 07/11/2014 điều chỉnh phân công tác Lãnh đạo Cục ​về việc phân công công tác Lãnh đạo Cục quản lý xây dựng công trình. Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục quản lý xây dựng công trình, Lãnh đạo Cục đã thống nhất điều chỉnh phân công công tác các đồng chí lãnh đạo, cụ thể như sau:

1606 TB-XD-VP 07 11 14 dieu chinh phan cong lanh dao cuc.pdfTải toàn văn thông báo 1606 TB-XD-VP 07/11/2014 về việc điều chỉnh phân công lãnh đạo Cục.

 
 

 Liên kết website