Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu thuộc Dự án cảng Lạch Huyện
​Ngày 10/4, Thủ tướng Chính phủ có Công văn hỏa tốc số 509/TTg-KTN về kết quả đấu thầu Gói thầu số 6 thuộc Hợp phần A, Dự án cảng Lạch Huyện.
 
cang-lach-huyen.jpg 
 
 
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc xử lý giá Gói thầu số 6 thuộc Hợp phần A, Dự án cảng Lạch Huyện như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xử lý cụ thể, chịu trách nhiệm phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu theo thẩm quyền và theo đúng các quy định hiện hành.
 
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn Chủ đầu tư của Dự án tiếp tục rà soát, xem xét các đề nghị của Nhà thầu về phương án giảm chi phí trong quá trình thương thảo và triển khai ký kết hợp đồng đảm bảo không làm thay đổi mục tiêu, quy mô và giải pháp kỹ thuật chính của Dự án đã được phê duyệt.
Các tin khác
 

 Liên kết website