Mời thầu “Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện chuyển đổi trụ sở làm việc của Bộ GTVT”
Văn phòng Bộ GTVT tổ chức mời thầu “Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện chuyển đổi trụ sở làm việc của Bộ GTVT”
 
Thực hiện Công văn số 2469/TTg-KNT ngày 29/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng mới trụ sở của Bộ GTVT; Quyết định số: 2125/QĐ-BGTVT ngày 05/9/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt đề cương và khái toán chi phí dịch vụ tư vấn thực hiện chuyển đổi trụ sở làm việc của Bộ GTVT, Quyết định số 2871/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu “Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện chuyển đổi trụ sở làm việc của Bộ GTVT”. Văn phòng Bộ GTVT tổ chức mời thầu “Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện chuyển đổi trụ sở làm việc của Bộ GTVT”.
 
dau-thau-xay-dung.JPG 
 
 
Theo đó, để đảm bảo việc tư vấn thực hiện chuyển đổi trụ sở làm việc của Bộ GTVT theo quy định của Luật Đấu thầu, Văn phòng Bộ GTVT đề nghị Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch đầu tư, Báo Giao thông vận tải đăng tải Kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện chuyển đổi trụ sở làm việc của Bộ GTVT theo nội dung như sau:
 
Tên gói thầu là Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện chuyển đổi trụ sở làm việc của Bộ GTVT. Giá gói thầu xác định theo Quyết định số 2125/QĐ-BGTVT ngày 05/09/2012 của Bộ GTVT, tạm tính là 1.250.000.000 đồng với nguồn vốn đầu tư từ nguồn kinh phí chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất và bán tài sản trên đất của Bộ GTVT tại 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội hoặc các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.
 
Đối với hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (mời thầu ngay). Phương thức lựa chọn nhà thầu bao gồm 02 túi hồ sơ. Thời gian lựa chọn nhà thầu bắt đầy từ Quý IV/2012. Hình thức hợp đồng phải theo đơn giá.
Theo Bộ giao thông
Các tin khác
 

 Liên kết website