22 TCVN về xây dựng công trình thủy lợi được ban hành trong 2 năm 2014, 2015
      Trong đó, nhiều lĩnh vực lần đầu được tiêu chuẩn hóa TCVN như tiêu chuẩn về thiết kế, thi công nghiệm thu đập đất đá đầm nén, đập cao su, đập đá đổ bê tông bản mặt; thiết kế, thi công và nghiệm thu đường ống nhựa cốt sợi thủy tinh dẫn nước tưới,...

File đính kèm: 1854_ngay_08.3.16_.pdf1854_ngay_08.3.16_.pdf
(theo phòng Kế hoạch, Cục Quản lý XDCT, pKH.xd@gmail.com)
Các tin khác
 

 Liên kết website