Danh mục các tiêu chuẩn, qui chuẩn trong lĩnh vực xây dựng thủy lợi được ban hành từ 1/2008 đến 10/2015
Nguồn: Phòng Kế hoạch, Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ NN&PTNT
 
TT
Tên Tiêu chuẩn, Qui chuẩn
Năm xây dựng
Đã ban hành
1
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khoan nổ mìn đào đá-Yêu cầu kỹ thuật
2010
QCVN
04-04: 2012/BNNPTNT
2
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các quy định chủ yếu về thiết kế
2010
QCVN
04-05: 2012/BNNPTNT
3
Công trình thủy lợi-Nền các công trình- yêu cầu thiết kế
2010
TCVN 4253:2012
4
Công trình thủy lợi-Yêu cầu tính toán thủy lực cống dưới sâu
2010
TCVN 9151:2012
5
Công trình thủy lợi-Yêu cầu tính toán thủy lực đập tràn
2010
TCVN 9147:2012
6
Công trình thủy lợi-Hướng dẫn thiết kế đường hầm thủy lợi
2010
TCVN 9154:2012
7
Công trình thủy lợi-Hướng dẫn quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi
2010
TCVN 9152:2012
8
Công trình thủy lợi – Phương pháp xác định hệ số thấm của nham thạch chứa nước bằng cách hút nước thí nghiệm các hố khoan
2010
TCVN 9148:2012
9
Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định độ bền mối nối thi công
2010
TCVN 9138:2012
10
Công trình thủy lợi-Yêu cầu đo vẽ địa chất công trình tỷ lệ lớn
2010
TCVN 9156:2012
11
Công trình thủy lợi-Phương pháp xác định độ thấm nước bằng cách ép nước vào hố khoan
2010
TCVN 9149:2012
12
Công trình thủy lợi-Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất
2010
TCVN 9155:2012
13
Công trình thủy lợi-Yêu cầu kỹ thuật bảo quản nõn, mẫu đá và đất trong công tác khảo sát địa chất
2010
TCVN 9140:2012
14
Công trình thủy lợi-Yêu cầu thiết kế âu tàu
2010
TCVN 9144:2012
15
Công trình thủy lợi-Yêu cầu thiết kế viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá
2010
TCVN 9143:2012
16
Công trình thủy lợi-Đập bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu thiết kế
2010
TCVN 9137:2012
17
Công trình thủy lợi-Công trình tháo nước – Phương pháp tính toán khí thực
2010
TCVN 9158:2012
18
Công trình thủy lợi-Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu
2010
TCVN 9159:2012
19
Công trình thủy lợi-Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng
2010
TCVN 9160:2012
20
Công trình thủy lợi-Đường thi công – Yêu cầu thiết kế
2010
TCVN 9162:2012
21
Công trình thủy lợi-Khoan nổ mìn vào đá – Phương pháp thiết kế thi công và nghiệm thu
2010
TCVN 9161:2012
22
Công trình thủy lợi-Sơn bảo vệ kết cấu thép và thiết bị cơ khí – Yêu cầu kỹ thuật
2010
TCVN 8646:2011
23
Công trình thủy lợi-Bản vẽ cơ điện - Yêu cầu về nội dung
2010
TCVN 9163:2012
24
Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định khối lượng thể tích
2011
TCVN  8721:2012
Quyết định 1989/QĐ-BKHCN ngày 04/8/2014
25
Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm
2011
TCVN  4196:2012
26
Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định sức kháng cắt của đá trong phòng thí nghiệm
2011
TCVN  8868:2011
27
Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định độ bền vi sinh bằng cách chôn đất
2011
TCVN 9907:2014
Quyết định 1991/QĐ-BKHCN ngày 04/8/2014
28
Công trình thủy lợi-Cọc đất xi măng- Yêu cầu thiết kế thi công bằng công nghệ Jet-grouting
2011
TCVN 9906:2014
Quyết định 1991/QĐ-BKHCN ngày 04/8/2014
29
Công trình thủy lợi-Yêu cầu thiết kế theo độ tin cậy
2011
TCVN 9905:2014
Quyết định 1991/QĐ-BKHCN ngày 04/8/2014
30
Công trình thủy lợi-Xây dựng công trình ở vùng triều – Yêu cầu tính toán thủy lực ngăn dòng
2011
TCVN 9904-2014
Quyết định 3768/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2014
31
Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu hạ thấp mực nước ngầm
2011
TCVN 9903:2014
Quyết định 1991/QĐ-BKHCN ngày 04/8/2014
32
Công trình thủy lợi-Yêu cầu kỹ thuật thi công, nghiệm thu đập hỗn hợp đất đá bằng phương pháp đầm nén
2012
TCVN
10397:2014
33
Công trình thủy lợi-Tiêu chuẩn thiết kế đập hỗn hợp đất đá đầm lăn
2012
TCVN
1043:2014
34
Công trình thủy lợi-Tiêu chuẩn thiết kế đập xà lan
2012
TCVN
10398:2014
35
Công trình thủy lợi-Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu đập xà lan
2012
TCVN
10399:2014
36
Công trình thủy lợi-Tiêu chuẩn thiết kế đập trụ đỡ
2012
TCVN
10401:2014
37
Công trình thủy lợi-Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu đập trụ đỡ
2012
TCVN
10401:2014
38
Công trình thủy lợi-Tiêu chuẩn thi công bê tông đầm lăn
2012
TCVN
10403:2014
39
Công trình thủy lợi-Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu đập cao su
2012
TCVN
10402:2014
40
Công trình thủy lợi- Cửa van Composite cống vùng triều – Yêu cầu kỹ thuật
2012
TCVN
10407:2014
41
Công trình thủy lợi-Thành phần khối lượng khảo sát địa chất các công trình đê biển và đồng bằng ven biển
2012
TCVN
10404:2014
 
Các tiêu chuẩn đang được thẩm tra, thẩm định, dự kiến ban hành cuối 2015, đầu 2016:
TT
Tên tiêu chuẩn
Năm xây dựng
1
Đập đá đổ bê tông bản mặt-Yêu cầu thiết kế
2013-2015
2
Đập đá đổ bê tông bản mặt-Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu
2013-2015
3
 Yêu cầu kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu đường ống cốt  sợi thủy tinh
2013-2015
4
Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu bê tông mái dốc công trình Thủy lợi
2014-2015
5
 Phân cấp đất đá
2014-2015
6
Tiêu chuẩn thi công hố móng trong vùng cát chảy
2014-2015
7
Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, thi công và nghiệm thu màng chống thấm HDPE
2014-2015
8
Hệ thống tưới tiêu-Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, thi công và nghiệm thu kênh bê tông đúc sẵn kết cấu nhẹ
2014-2015
 
(Phòng Kế hoạch, Cục Quản lý XDCT, Bộ NN&PTNT
pKH.CucXD@gmail.com)
xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website