Danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thủy lợi ban hành năm 2009
tcvn-tieu-chuan-viet-nam.jpg
DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA LĨNH VỰC THỦY LỢI 
Năm 2009


TT

Tên tiêu chuẩ​n kỹ thuật quốc gia

Số hiệu TCVN

Quyết định công bố ban hành

Nguồn gốc, xuất xứ

     1.         

Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu

TCVN 8213:2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

14TCN 112:2006

     2.         

Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối

TCVN 8214:2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

14TCN 100:2006

     3.         

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực công trình thuỷ lợi, thuỷ điện

TCVN 8215:2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

14TCN 173:2001

     4.         

Thiết kế đập đất đầm nén

TCVN 8216:2009

2923/QĐ-BKHCN 21/122009

14TCN 157:2005

     5.         

Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Phân loại

TCVN 8217:2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

14TCN 123:2002

     6.         

Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8218:2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

14TCN 63:2002

     7.         

Hỗn hợp bê tông thuỷ công và bê tông thuỷ công - Phương pháp thử

TCVN 8219:2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

14TCN 65:2002

     8.         

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định độ dày danh định

TCVN 8220:2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

14TCN 92:1996

     9.         

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích

TCVN   8221:2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

14TCN 93:1996

  10.         

Vải địa kỹ thuật - Quy định chung về lấy mẫu, thử mẫu, xứ lý thống kê

TCVN 8222:2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

14 TCN 91:1996

  11.         

Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh

TCVN 8223:2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

14TCN 40:2002

  12.         

Công trình thuỷ lợi – Các qui định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình

TCVN 8224:2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

14TCN 22:2002

  13.         

Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về  lưới khống chế cao độ địa hình

TCVN 8225:2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

14TCN 102:2002

  14.         

Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1200 đến 15000

TCVN 8226:2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

14TCN 161:2005

  15.         

Mối gây hại công trình đê, đập – Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại

TCVN 8227:2009

2923/QĐ-BKHCN 21/122009

14TCN 167:2006

  16.         

Hỗn hợp bê tông thuỷ công  - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8228:2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

14TCN 64:2002

  17.         

Công trình thủy lợi - Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén

TCVN 8297:2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

14TCN 20:2004

  18.         

Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép

TCVN 8298:2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

14TCN 3:2006

  19.         

Công trinh thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép

TCVN 8299:2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

14TCN 117:1999

  20.         

Công trình thủy lợi – Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao

TCVN 8300:2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

14TCN 192:2006

  21.         

Công trình thủy lợi – Máy đóng mở kiểu vít –  Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu

TCVN 8301:2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

14TCN 190:2006

  22.         

Quy hoạch phát triển thủy lợi – Quy định chủ yếu về thiết kế

TCVN 8302:2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

14TCN 87:2006

  23.         

Quy trình sơ hoạ diễn biến lòng sông

​TCVN 8303:2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

14TCN 23:2002

  24.         

Công tác thuỷ văn trong hệ thống thuỷ lợi

TCVN 8304:2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

14TCN 49:1986

  25.         

Công trình thủy lợi -  Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu

TCVN 8305:2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

14TCN 9:2003

  26.         

Công trình thủy lợi – Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước

TCVN 8306:2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

32TCN-C-3-74

 ​File đính kèm: Danh_mục_XD_va_chuyen_doi_TCVN2009.docDanh_mục_XD_va_chuyen_doi_TCVN2009.doc

Đặng Quang Tuyên - Cục Quản lý XDCT
Các tin khác
 

 Liên kết website