Định mức dự toán công tác đắp đập đất công trình thủy lợi khu vực Tây Nguyên
​Quyết định số 2109-QĐ-BNN-XD ngày 31-8-2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Công bố định mức dự toán công tác đắp đập đất công trình thủy lợi khu vực Tây Nguyên.  
 
Định mức dự toán công tác đắp đập đất công trình thủy lợi khu vực Tây Nguyên
 
Quyết định số 2109-QĐ-BNN-XD ngày 31-8-2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Công bố định mức dự toán công tác đắp đập đất công trình thủy lợi khu vực Tây Nguyên.
 
theo vncold
Các tin khác
 

 Liên kết website