Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn quốc gia thay thế QCVN 04-05: Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế

Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn quốc gia thay thế QCVN 04-05:

Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế

                                                

Ngày bắt đầu: 04/11/2019   - Ngày hết hạn: 04/12/2019 

 

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia theo Quyết định số 3893/BNN-KHCN ngày 28/9/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt danh mục và kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2018, Cục Quản lý xây dựng công trình đã tổ chức xây dựng xong dự thảo Quy chuẩn quốc gia: Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế, sẽ thay thế QCVN 04-05

Cục đăng tải và mong nhận được ý kiến đóng góp của các chuyên gia và bạn đọc của vncold.vn

Mọi ý kiến tham gia, đóng góp ý kiến xin gửi về Cục trước ngày 04/12/2020

Địa chỉ: cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

Email: pkh.cucxd@gmail.com; Fax: 0243 7711276

Mời download và xem file đính kèm.​

xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website