Lấy ý kiến dự thảo. Công trình thủy lợi - Bê tông sử dụng tro bay - Yêu cầu thiết kế thành phần, thi công và nghiệm thu

Ngày bắt đầu: 20/8/2020.

Ngày hết hạn: 20/10/2020.

Mọi ý kiến tham gia, đóng góp xin gửi trước ngày 20/10/2020.

Địa chỉ: Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

Fax: 0243.7711276; Email: pkh.cucxd@gmail.com

Mời download và xem file đính kèm

Theo Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ NN&PTNT
Các tin khác
 

 Liên kết website