Xin ý kiến Dự thảo TCVN - Bê tông tự lèn - Thiết kế thành phần hỗn hợp; Bê tông tự lèn - thi công và nghiệm thu
 


Mọi ý kiến xin gửi về:

Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Fax: 043 7711276;

Email: pkh.cucxd@gmail.com

 
xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website