Xin ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu cống lắp ghép

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo Quyết định số 4487/QĐ-BNN-KHCN ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng phê duyệt danh mục và kinh phí xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bổ sung đợt 2 năm 2016 và đợt 1 năm 2017. Hiện nay, Cục Quản lý xây dựng công trình đã tổ chức xây dựng xong Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu cống lắp ghép. Dự thảo do Viện Khoa học thủy lợi miền Nam biên soạn.

Cục Quản lý xây dựng công trình đề nghị đăng tải và xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về toàn văn của Dự thảo.

Mọi ý kiến tham gia, đóng góp xin gửi về Cục trước ngày 15/01/2018.

Địa chỉ: Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ NN và PTNT, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Fax: 043 7711276; email: pkh.cucxd@gmail.com​

​File đính kèm: 


HÌNH ẢNH CÁC CÔNG NGHỆ CỐNG LẮP GHÉP ĐÃ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG​

image001.jpg
Công trình cống Ninh Quới, tỉnh Bạc Liêu ứng dụng công nghệ cống lắp ghép bằng cừ BTCT dự ứng lực​


image002.jpg
Công trình cống Ông Dèo, tỉnh Hậu Giang ứng dụng công nghệ cống lắp ghép bằng cừ BTCT dự ứng lực​

image003.jpg
Công trình cống Ba Voi tại tỉnh Hậu Giang, Bc=15m ứng dụng công nghệ cống lắp ghép bằng cừ BTCT dự ứng lực (7 năm sau khi đưa vào hoạt động)​

image004.jpg
Cống Cầu Kênh, Bc=10m ứng dụng công nghệ cống lắp ghép bằng cừ BTCT dự ứng lực​

image005.jpg
Cống Kênh 13, Bc=4m ứng dụng công nghệ cống lắp ghép bằng cừ BTCT (Kiên Giang)​

image006.jpg
Cống kênh Nông Trường, tỉnh Kiên Giang - khi thông nước​

xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website