Xin ý kiến về sử dung tro bay trong bê tông công trình thủy lợi và đê điều
      Bộ Nông nghiệp và PTNT có Quyết định 3986/QĐ-BNN-XD ngày 12/10/2018 hướng dẫn sử dụng tro bay trong bê tông công trình thủy lợi và đê điều. 
      Để tổ chức thực hiện, Bộ xin ý kiến về văn bản dự thảo (gửi kèm). Mọi góp ý xin gửi về Bộ (Cục quản lý xây dựng công trình, số10 Nguyễn Công Hoan, q. Ba Đình, Hà Nôi). Email: luyenxdcb@gmail.com
xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website