Đánh giá năng lực nhà thầu 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ NNPTNT
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Văn bản số 6447/BNN-XD ngày 18 tháng 9 năm 2020 công bố kết quả đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020 có 775 nhà thầu tham gia các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, trong đó có 757 nhà thầu đáp ứng yêu cầu (theo các hợp đồng gói thầu thực hiện), 18 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

Bộ yêu cầu các chủ đầu tư:

- Đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu: Ngoài việc xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định, cần tập trung đôn đốc quyết liệt, giám sát chặt chẽ, tạo điều kiện để các nhà thầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, đáp ứng yêu cầu hợp đồng;

- Đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu với kiến nghị nhắc nhở, chấn chỉnh; chủ đầu tư tổ chức theo dõi, đôn đốc, giám sát chặt chẽ. Trường hợp sau 02 tháng không có chuyển biến tích cực, Chủ đầu tư đề nghị Bộ xem xét hình thức xử lý tạm dừng tham gia các gói thầu mới của các dự án do Bộ Nông nghiệp và &PTNT quản lý cho đến khi khắc phục xong các vi phạm hợp đồng của gói thầu dở dang.​

File đính kèm: Văn_bản_Bộ_công_bố_NLNT_6__dau_nam_(2).pdfVăn_bản_Bộ_công_bố_NLNT_6__dau_nam_(2).pdfPhu_luc_1_(1).pdfPhu_luc_1_(1).pdfPhu_luc_2_(1).pdfPhu_luc_2_(1).pdfPhu_luc_3_(1).pdfPhu_luc_3_(1).pdf

Cục Quản lý xây dựng công trình
Các tin khác
 

 Liên kết website