Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý xây dựng công trình: đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
 

Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Cục QLXDCT diễn ra trong thời điểm Đảng bộ và cán bộ Cục đang nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước: 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ NN & PTNT, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm”, Đại hội Đảng bộ Cục QLXDCT khoá IV với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ Cục Quản lý XDCT đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. ​

Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 với những thành tích nổi bật trong  thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ đối với các dự án đầu tư xây dựng được Bộ giao về tiến độ chất lượng, an toàn và phát huy hiệu quả đầu tư và trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch,vững mạnh đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Kết thúc đầu tư xây dựng 100% các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 để đưa vào sử dụng.

          - Bình quân giải ngân của các năm trong nhiệm kỳ đạt tối thiểu: 90% kế hoạch.

          - Hoàn thành đúng kế hoạch công tác xây dựng và thực hiện các dự án giai đoạn trung hạn 2020 - 2025.

- 100%  đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan, đơn vị được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết của Trung ương khóa XIII.

-100 % các cấp ủy đảng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết của Trung ương khóa XIII.

        - 100% các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

image002.jpg
        Thay mặt Đảng ủy Bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Cục đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm chính: Thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Bộ trưởng, Đảng ủy Bộ trong việc  lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng thống chính trị vững mạnh, công tác quản lý đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định đối với Đảng bộ là đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những đảng viên ưu tú trở thành nguồn nhân sự cho các thế hệ lãnh đạo kế cận​...

image003.jpg


         Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ khoá IV, kết quả với 100% số phiếu nhất trí, đồng chí Nguyễn Hải Thanh Cục trưởng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Cục; đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Bí thư chi bộ Kế hoạch tổng hợp được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Cục; các ủy viên gồm: đồng chí Đặng Thế Minh, Bí thư Chi bộ Chế độ, dự toán, đồng chí Vương Quốc Thiết, Bí thư Chi bộ Thẩm định đầu tư công trình và đồng chí Lê Đình Tuân, Bí thư Chi bộ Quản lý Thi công và CLCT.​


 
xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website