Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia: Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá – Yêu cầu kỹ thuật

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo Quyết định số 3052/QĐ-BNN-KHCN ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng phê duyệt danh mục và kinh phí xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2016, Cục Quản lý xây dựng công trình đăng tải và xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về toàn văn của Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia: Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá – Yêu cầu kỹ thuật.

Mọi ý kiến tham gia, đóng góp xin gửi về Cục trước ngày 30/5/2018.

Địa chỉ: Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và PTNT số 10, phố Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Fax: 02437711276

Email: pkh.cucxd@gmail.com

(Gửi kèm theo bản cứng và file dự thảo tiêu chuẩn nêu trên).


​File đính kèm: TCVN_-Khoan_no_min-Du_thao_lan_2_12-1-18.docTCVN_-Khoan_no_min-Du_thao_lan_2_12-1-18.docTCVN_-Khoan_no_min-Du_thao_lan_2_12-1-18.pdfTCVN_-Khoan_no_min-Du_thao_lan_2_12-1-18.pdf
xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website