Dự thảo Tiêu chuẩn việt nam: Công trình thuỷ lợi - Thiết bị quan trắc
      Dự thảo Tiêu chuẩn do Tổng công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi Việt Nam biên soạn, gồm 11 Điều 03 Phụ lục, đề cập đến Nội dung, phương pháp và thiết bị quan trắc. 

      Phần 1: Thiết kế và lắp đặt thiết bị quan trắc;

      Phần 2: Yêu cầu về thiết bị, thi công lắp đặt và nghiệm thu;

      Phần 3: Sử dụng kết quả quan trắc.

      Chi tiết file dự thảo Tiêu chuẩn kèm theo: TCVN Thiet bi quan trac 16-6-18.docTCVN Thiet bi quan trac 16-6-18.pdf​
xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website