Chỉ thị 4764/CT-BNN-XD ngày 9/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
      Ngày ngày 9/6/2017​, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 4764/CT-BNN-XD về việc tăng cường quản lý và chấn chỉnh một số nội dung trong hoạt động đấu thầu; trách nhiệm trong quản lý dự án ODA các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

File đính kèm: Chi_thi_4764.pdfChi_thi_4764.pdf
 
xdcb.vn
Các tin khác